โรงพยาบาล

เครื่องบิน , ชุมพร
9000
เฉพาะวัน , 11ธ.ค.66
GP
29 พฤศจิกายน 2023

หาทันตแพทย์ 2ท่าน
ออกหน่วย วันที่11ธ.ค.66
หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ บริษัทศรีตรังชุมพร
ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
ฟรีที่พัก
08.00-18.00น.
ออกหน่วยขูดหินปูนอย่างเดี่ยว
ประกันวันละ8000บาทการันตี20เคส
ถ้าเกินการันตี
บวกค่าเดินทาง1000บาท
(เคสละ 300บาทต่อคนครับ)
สนใจติดต่อรพ.ศิครินทร์กรุงเทพ
คุณน้อย line ld 0863422312

คุณน้อย line ld 0863422312