ศิรินทร์

BTSศรีลาชาล , กรุงเทพมหานคร
5000
เฉพาะวัน , 26ธ.ค.66
GP
19 ธันวาคม 2023

รพ.ศิครินทร์ กรุงเทพฯ
รับสมัคร
-ทันตแพทย์ทั่วไป
ขูดหินปูนอย่างเดี่ยว OPDปกส
วันที่ 26เดือนธันวาคม2566
เวลา 09.00-19.00
การันตี 500 บาท / ชม.
ไม่หักพัก12.00-13.00
ติดต่อสอบถาม คุณน้อย
ID – Line : 0863422312

ติดต่อสอบถาม คุณน้อย ID - Line : 0863422312