สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับสมัครทันตแพทย์ 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจำ)

รับสมัครทันตแพทย์
ใกล้ซีคอน บางแค , กรุงเทพมหานคร
14 มกราคม 2020

สภากาชาดไทยรับสมัคร ทันตแพทย์ 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจำ) ปฏิบัติงานที่บางแค (ข้าง ๆ ซีคอนบางแค)

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3. วุฒิการศึกษาปริญญาทางทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

4. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาทันตกรรมชั้น 1

5. มีประสบการณ์ด้านทันตแพทย์ อย่างน้อย 3 ปี

6. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และมีความขยันอดทน มีใจรักงานบริการ

สวัสดิการ

1. เงินเดือนแรกบรรจุ

2. สิทธิรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว (ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด)

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เบิกค่าเล่าเรียนบุตร

5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ (ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด)

สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php/1383-9-6-20-2563

หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th/newjob/admin/new.php

สอบถามโทร 02-256-4059 ติดต่อฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล