คลินิคทันตกรรมบ้านริมน้ำ สาขา 2

รับสมัครทันตแพทย์
ประกัน 3500
เฉพาะวัน , วันที่ 1 เดือนเมษายน 63
GP
12 มีนาคม 2020

คลินิคทันตกรรมบ้านริมน้ำ  สาขา 2  ฉะเชิงเทรา
เมษายน
รับหมอGP  วันที่  1  เดือนเมษายน

เวลา  10:00-19:00 น.   ประกัน 3500

อาหารกลางวัน 1 มื้อ
ห้องพักผ่อน
ติดต่อหมออาท LINE ID:  andromaeda