คลินิคทันตกรรมบ้านริมน้ำ

รับสมัครทันตแพทย์
ประกัน 3500
เฉพาะวัน , วันที่ 16 เดือน มีนาคม 63
GP
12 มีนาคม 2020

ลินิคทันตกรรมบ้านริมน้ำ  สาขา 2  ฉะเชิงเทรา

รับหมอGP  วันที่  16 เดือนมีนาคม

เวลา  10:00-19:00 น.   ประกัน 3500

อาหารกลางวัน 1 มื้อ
ห้องพักผ่อน

ติดต่อหมออาท LINE ID:  andromaeda