คลินิคทันตกรรมบ้านริมน้ำ

รับสมัครทันตแพทย์
ประกัน 3,500 บาท
เฉพาะวัน , 1,8,11,21,25,28 เม.ษ.
gp
22 กุมภาพันธ์ 2020

คลินิคทันตกรรมบ้านริมน้ำ  สาขา 2  ฉะเชิงเทรา

รับหมอGP  วันที่  1,8,11,21,25,28  เดือนเมษายน

เวลา  10:00-19:00 น.   ประกัน 3500

อาหารกลางวัน 1 มื้อ
ห้องพักผ่อน

ติดต่อหมออาท LINE ID: andromaeda